Lốp sau

Liên hệ

  Loai xe Giá bán lẻ đề xuất

  (chưa VAT

  Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 303.000 VND
  LEAD 110 338.000 VND
  LEAD 125 377.000 VND
  Air Blade 125 438.000 VND
  SH Mode 125 499.000 VND
  Vission 110 507.000 VND
  Air Blade 110 552.000 VND
  PCX 125 707.000 VND
  SH 150;SH 125 955.000 VND