Bugi

Liên hệ

  Loại xe Giá bán lẻ đề xuất

  (chưa VAT)

  Wave alpha 100; Dream 100; Future 110 52.000 VND
  Click; Air Blade 110 71.000 VND
  Future 125; MSX 78.000 VND
  Vission 110 79.000 VND
  Blade 110; Super Dream 110 82.000 VND
  SH 125; SH 150; Air Blade 125; SH Mode 125; PCX 125; LEAD 125 82.000 VND