HONDA VIỆT NAM CÙNG CÁC EM HỌC SINH BƯỚC VÀO LỚP MỘT “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”

⭐️ Ngày 12/6 vừa qua, Lễ công bố thực hiện chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp một toàn quốc năm học 2019 – 2020 với chủ đề “Giữ Trọn Ước Mơ” đã diễn ra (cùng sự có mặt của – bỏ) (dưới sự phối hợp của) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam.
⭐️ Nối tiếp thành công năm 2018 với việc trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho các em học sinh bước vào lớp Một năm học 2018 – 2019 trên toàn quốc với kết quả nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 35% lên 52%, Honda Việt Nam tiếp tục đồng hành với Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT trao tặng 1.933.960 mũ bảo hiểm (phù hợp – bỏ) đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho học sinh bước vào lớp Một TOÀN QUỐC năm học 2019 – 2020, hướng tới nâng tỷ lệ đội MBH cho trẻ em đạt 80% vào năm 2020
⭐️ Hãy dõi theo và sát cánh cùng Honda Việt Nam trong những hoạt động ATGT trong tương lai, vì một xã hội Việt Nam giao thông an toàn, văn minh, các bạn nhé.
#Honda #HondaViệtNam #HEAD#Giữtrọnướcmơ

 

 

 

Tin Liên Quan