Liên hệ

Trụ sở chính và Nhà máy xe máy:

Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84) 211 3868888 | Fax: (84) 211 3868910