Hãy trở thành thành viên của Honda Plus để Honda bảo vệ trên mọi nẻo đường.

  • TRÌNH BÁO CÔNG AN: Trình báo công an sớm nhất & trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất.
  • THÔNG BÁO CHO COSMOS(VIỆT NAM): Trình báo cho Cosmos (Việt Nam) sớm nhất & không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất.
  • CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ: Sau khi nhận được hướng dẫn của Cosmos (Việt Nam) khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ & nộp lại theo hướng dẫn của Cosmos (Việt Nam).
  • NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG: Khách hàng sẽ nhận tiền bồi thường sau khi hồ sơ đầy đủ & hợp lệ:
    • Mất xe không rõ nguyên nhân: 30 ngày.
    • Các tổn thất còn lại: 15 ngày.

 

 

Tin Liên Quan